Tetsubishi

Tetsubishi

Miniaturpanzersperren namens "Tetsubishi".